POLO เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือทำความสะอาด ปั๊มน้ำ เครื่องเชื่อม เครื่องมือลม เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมืออุตสาหกรรม

การประกอบใบมีดพรวนดิน

การประกอบใบมีดพรวนดิน

1.ประกอบแกนของใบมีดพรวนดินเข้าด้วยกันดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

2.ประกอบใบมีดพรวนดินเข้ากับแกนตัวพรวนดินทีละใบโดยการประกอบเป็นดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

3. ประกอบจานพรวนเข้าไปในตัวพรวนดินซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

การประกอบเครื่องพรวนดิน

4.ทำตามขั้นตอน 1-3 อีกด้านหนึ่งของตัวพรวนดิน จะได้ตัวพรวนดิน สำหรับประกอบใช้ในเครื่องพรวนดิน

การประกอบเครื่องพรวนดิน

การประกอบคันบังคับเข้ากับตัวเครื่อง

1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับยึด คันบังคับกับตัวเครื่องพรวนดินดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

2. จัดวางแหวน อุปกรณ์ต่างๆ ดังข้อ 1. เข้าไปยังข้อต่อคันบังคับกับ ตัวเครื่องพรวนดินดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

3.เมื่อทำการยึดคันบังคับกับตัวเครื่อง เรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

4.ประกอบประเก็นใหญ่และเล็ก รวมถึงน๊อตเข้าไปภายในข้อต่อดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

5.ขันสกรูเข้ากับตัวเครื่อง ให้แน่นดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

6.ประกอบแผ่นยึดคันบังคับ ประเก็นเข้ากับข้อต่อยึดด้ามจับให้แน่นดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

7.ขันน๊อต 6 เหลี่ยมเข้าไปเพื่อให้ด้ามจับยึดแน่นดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

การประกอบตัวพรวนดินเข้ากับตัวเครื่อง

1. ถอดล้อหน้าออกจากตัวเครื่อง

การประกอบเครื่องพรวนดิน

2.เอียงตัวเครื่องไปด้านหน้าเพื่อ ทำการถอดล้อและเปลี่ยนตัวพรวนดิน

การประกอบเครื่องพรวนดิน

3. นำตัวพรวนดินที่ทำการประกอบ เรียบร้อยมาต่อเข้ากับแกนของฐานล้อ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

4. ทำการยึดตัวพรวนดินกับแกน ของฐานล้อด้วยสลักจากนั้นจึงทำ การยึดตัวสลักอีกครั้ง

การประกอบเครื่องพรวนดิน

5. เมื่อทำการประกอบเสร็จ เรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะ ของเครื่องพรวนดินดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

6. ทำการปรับทิศทางของคันบังคับเครื่องพรวนดิน โดยการยกด้ามล็อคคันบังคับขึ้น และปรับทิศทาง ของคันบังคับตามต้องการ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

7. เมื่อทำการปรับคันบังคับเรียบร้อยแล้วจะได้ ลักษณะทิศทางของคันบังคับตามต้องการ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

8. สามารถทำการปรับระดับสูง-ต่ำของคันบังคับ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานโดยการดึงตัวล๊อค ระดับสูง-ต่ำขึ้นและปรับระดับตามต้องการ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

9. เมื่อทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ระดับคันบังคับตามต้องการ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

การสตาร์ทใช้งานเครื่องพรวนดิน

1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเปิดฝาถังน้ำมันออกเพื่อดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปเพิ่มเติม เสร็จแล้วจึงปิดฝาถังน้ำมันดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์โดยเปิดจุกน้ำมันเครื่องออก หากน้ำมันเครื่องอยู่ระดับต่ำกว่า กึ่งกลางของก้านจุกน้ำมันเครื่องแสดงว่าน้ำมันเครื่องเหลือน้อยให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องยนต์ลงไป เพิ่มเติม เสร็จแล้วทำการปิดจุกน้ำมันเครื่องดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์โดยเปิดจุกน้ำมันเกียร์ออก หากน้ำมันเกียร์อยู่ระดับต่ำกว่าจุดต่ำสุด ของก้านจุกน้ำมันเกียร์แสดงว่าน้ำมันเครื่องใกล้หมด ให้ทำการเติมน้ำมันเกียร์ลงไปเพิ่มเติม (น้ำมันเกียร์ที่แนะนำเป็นชนิด SAE15W-40) เสร็จแล้วทำการปิดจุกน้ำมันเกียร์ตามเดิม ดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

4. ใส่หัวเทียนลงไปยังช่องเสียบหัวเทียนดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

5.ดันปุ่มเปิดการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งอยู่บริเวณคันบังคับ ของเครื่องพรวนดินให้อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

6. หมุนคันเร่งของเครื่องพรวนดินไปทางด้านขวาเล็กน้อย เพื่อทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้ง่ายขึ้นดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

7. ปรับเกียร์ของเครื่องพรวนดินให้อยู่ในต่ำแหน่งเกียร์ว่าง

8. หมุนวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง(คันโยคสีดำ)มายังตำแหน่ง “ON”หรือหมุน มาทางด้านขวา และทำการหมุนโช๊ค(คันโยคสีขาว)มายังตำแหน่ง “Close” หรือหมุนมาทางด้านซ้ายดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

9. ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ของเครื่องพรวนดิน จนเครื่องยนต์ทำงานดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

10. ทำการหมุนโช๊ค(คันโยคสีขาว)มายังตำแหน่ง “ON” หรือหมุนมาทางด้านขวาดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

11. ทำการบีบคลัตช์เพื่อทำการเปลี่ยนเกียร์ดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

12. ทำการโยคด้ามเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ (เดินหน้าหรือถอยหลัง) ดังแสดงในคู่มือ

การประกอบเครื่องพรวนดิน

13. เมื่อโยคด้ามเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จึงทำการปล่อยคลัตช์ออกดังรูป

การประกอบเครื่องพรวนดิน

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว